Wat betekent?

4 Polyclean Vloerreiniging Onderhoudsreiniger vanwege dagelijks toepassing. Laagschuimend, welhaast neutraal. Geschikt vanwege gebruik in schrob/ zuigmachines, wegens sprayreiniging, bevat géén polymeren en hersteld glans. Geschikt wegens behandeling op al die waterbestendige vloeren. Kan geraken toegepast in een HACCP programma. Polyclean mag worden aangewend op alle waterbestendige harde vloeren doch is voor uitstek geschikt vanwege dagelijks toepassen op vloeren met glans zoals linoleum (betreffende en zonder bescherm laag), PVC en natuursteen. Dit geeft de vloer glans buiten opbouw aan acryl polymeerlagen. Mag daarnaast voortreffelijk mits sprayreiniger gebruikt worden.

11 twee Productinformatie twee.6
7
8
9 Inleiding Ons uitgekiend middelenpakket kan zijn heden ten dage niet meer straat te denken voor modern schoonmaakonderhoud. Dit stelt het ook niet louter in staat teneinde efficiënter en effectiever te werken, doch ook om de kwaliteit betreffende dit schoonmaakonderhoud te optimaliseren. Voor dit verminderen over vuil in weet bestaan verschijningsvermogen, mag dankbaar toepassing geschapen geraken met chemische middelen betreffende een reinigend vermogen. Daarenboven is het mogelijk teneinde middelen te gebruiken welke de vervuiling betreffende afwerkmaterialen beperken of ook verhinderen, zodat dit schoonmaakonderhoud eenvoudiger wordt. Tevens kunnen er verontreinigingen aanwezig bestaan, welke betreffende het blote oog niet waarneembaar bestaan, doch zeker hinderlijk werken nl. de groep micro-organismen. Voor dit verminderen over die micro-organismen zijn speciale middelen nodig: een desinfecteermiddelen. twee.2 Reinigingsmiddelen Daar kan zijn ons uitgebreid assortiment met reinigingsmiddelen, waaruit tot behoefte en tot omstandigheden een keus geschapen kan geraken. Ter bepaling over een afwisseling stellen wij aldoor eerst een eerstvolgende vragen: 1. Hetgeen kan zijn een verontreiniging, organisch of anorganisch?

17 Defoam Schuimremming Verdunning Schuimremmingsmiddel. Neutraal schuimremmend remedie op siliconenbasis. Passend wegens toepassen in een VUILwatertank betreffende schrob/zuig- en sproeiextractiemachines. Defoam mag worden gebruikt in de vuilwatertank van ons schrob/zuigof sproeiextractiemachine teneinde dit opkomen betreffende schuim te vermijden, af te remmen. Wanneer er immers schuim in een zuigmotor terug komt, kan het schade met een motor bewerkstelligen.

46 PRODUCTENKENNIS:ONDERHOUSDMIDDELEN Onderhoudsmiddelen Hieronder verstaan we die middelen, die ingeval beschermlaag op een vloer of het meubelstuk worden aangebracht, nadat deze gereinigd bestaan. Streven: Dit geregeld onderhoud vergemakkelijken Dit esthetisch aanzicht verhogen Een vloer ofwel dit meubelstuk anti slijtage beschermen Onderhoudsmiddelen geraken meestal aangewend voor een eindbeurt.

krachtig gehecht en ingedrongen vuil (ingetrapt vuil, oude was- ofwel polymeerlagen, enz.) : worden betreffende aangepaste middelen chemisch opgelost en met behulp van mechanische actie verwijderd 4. beschadigingen : bestaan plaatselijke verontreinigingen en vlekken welke door reiniging louter niet mogen worden verwijderd doch die ons speciale verzorging vereisen : a. verkleuringen : bv. uitbleken aangaande kurk, verkleuringen via invloed over zonlicht b. oxidaties : vlekjes veroorzaakt via zuren, metaal, roest, vochtinwerking, c. diffusies : vetkleuren die in een diepte betreffende pvc-vloeren diffunderen en het door aantasting over de weekmakers; mechanische veranderingen : krassen in het vloeroppervlak, loopsporen d. chemische beschadigingen : ons verstoring aangaande dit oppervlak via aantasting betreffende chemicaliën, bv. zure schoonmaakproducten op natuursteen 1.7 Verwijderingsmethoden Een in het vorige punt genoemde vuilsoorten mogen wij verwijderen op een volgende werkwijzen: 1. Losliggend vuil: Stofwissen : alle oppervlakken welke voldoende vlak zijn teneinde vlot te mogen stofwissen. Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen website 8 betreffende 43

32 Sealer Vloerbescherming Poriënvuller kleurloos. loze poriënvuller op fundering met acrylpolymeren. Bijzonder slijtvast en antislip. Matglans. Verdunning Sealer mag worden gebruikt op alle waterbestendige poreuze en beschadigde vloeren om een poriën te dichten. Tegelijkertijd mag Sealer dienen wanneer hechtlaag wegens acrylpolymeren. Sealer is met name gebruikt op beton, cementvloeren, en indien hechtlaag voor acrylpolymeren beschermlagen. Onverdund gebruiken.

twintig 2 REINIGINGSMIDDELEN Interieurreiniging en verzorging MultiCleaner Mikro Glas- en interieurreiniger ml spray Reiniging van al die waterbestendige oppervlakken d.m.v. de spraymethode x500ml spray Reinigt efficiã«nt en streeploos in één handeling, multifunctioneel can 5Ltr Zeer goed inzetbaar betreffende microvezeldoek x5Ltr/ds Vrijgesteld betreffende R- en S-zinnen! MultiCleaner Mikro Allesreiniger ml Synthetisch reinigingsmiddel voor een reiniging van al die waterbestendige oppervlakken x1000ml/ds Krachtige reiniger, streeploos, huidmild en goed ontvettend can 5Ltr Vrijgesteld van R- en S-zinnen! x5Ltr/ds MultiCleaner Superreiniger 434 ED can 5Ltr Bijzonder krachtig universeel reinigingsmiddel. Het produkt penetreert onmiddellijk in een x5Ltr/ds verontreiniging en vervaardigd die los met het oppervlak via de duurzaam ontvettende functie. Lost gemakkelijk vet, nicotine, organische resten etc. op. Dit produkt is nagenoeg overal inzetbaar. Ook grootkeukens wanneer garage en horecabedrijven zijn op ons effectieve en eenvoudige manier te reinigen. Zep 40 Glasreiniger (Schuimreiniger Foam) ml Aerosol Multifunctionele ruitenreiniger in spuitbusvorm. Voor het snel verwijderen aangaande vlekjes, vingerafdrukken, tabaksvlekken, vetvlekken en het meeste in drinkwater oplosbare vuil.

Omschrijving: Spick & Span is een schoonmaakbedrijf dat betreffende u dan ook meedenkt en zorgt het u dan ook zichzelf kunt richten op uw vakgebied terwijl wij uw schoonmaak en overige dienstverlening uit handen nemen.

32 Radiotherapie Behandelingsruimten en overige lokalen Toestellen R zo bevuild Laboratorium apart aandachtspunten: instructies vastleggen in overeenstemming met type activiteit, rekening houdend met geoorloofd graad over bevuiling zone hematologie immunohematologie website /stolling zone klinische chemie serologische testen zone radio immuno assays = persoonlijk regelgeving in het kader van aanwezig radioactief bouwstof zie kwaliteitshandboek labo vanwege instructies zone bacteriologie = eigen regelgeving in dit kader met bioveiligheidsdossier zie kwaliteitshandboek labo vanwege instructies Priklokaal Isotopen Behandelingsruimten en andere lokalen Apparaten R 6/week R ingeval bevuild Fysiotherapie Alle lokalen Apparaten R ingeval bevuild Ergotherapie Werkruimten Berging Apotheek Burelen administratie Burelen apothekers Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen pagina 32 met 43

Het begrip ordelijk betekent: rein, vrij met vuil. Volkomen proper kan zijn nuttig onbereikbaar. Hoe echt wij verder schoonmaken, steeds moeten wij te vervaardigen beschikken over betreffende vuilresten. Dit zal om vuilresten die vaak onzichtbaar of enig betreffende een microscoop waarneembaar bestaan. hygiënisch proper : vrij over stof en aanslag nadruk is gelegd op een conditie met een bacteriegroei en verspreiding huishoudelijk ordelijk : vrij met voelbaar stof en vast vuil bijvoorbeeld vlekjes, schoenstrepen, accent wordt gelegd op het esthetisch aanzien Wat is vuil? Dit begrip vuil betekent: bezoedeld ofwel onrein. Vuil kan zijn een aanwezigheid betreffende ons materie op een plaats waar die ook niet thuishoort en zodra vervelend is meemaken. In principe kan elke materie mits vuil aanzien geraken, afhankelijk betreffende de plaats daar waar welke materie zichzelf bevindt bvb. zand op het strand, is ook niet wanneer onplezierig meemaken. Organisch vuil : is aangaande plantaardige of dierlijke oorsprong, bv. margarine, zetmeel Anorganisch vuil : bestaan al die overige stoffen zoals metalen, zouten en steen. Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen website 5 over 43

2. Waarna bevindt zich die verontreiniging? 3. Hoe is gereinigd, machinaal of betreffende de hand? 4. Daar waar wordt gereinigd, in ons slecht of echt geventileerde ruimte? Water Voor dit reinigen draait alles teneinde drinkwater, dit is een meest voorkomende vloeistof op aarde. Drinkwater is ook niet alleen een grondstof wegens ettelijke chemische middelen, maar dit is tevens dit oudste reinigingsmiddel. Drinkwater neemt verder een serieuze plaats in voor de schoonmaak, vandaar het er bijzondere aandacht met besteed dien worden. Ofschoon de waterleidingsbedrijven hun best verrichten dit water zo juist mogelijk te zuiveren, bevat dit toch alsnog verontreinigingen, die onplezierig mogen werken bij dit schoonmaakonderhoud. Eén van welke verontreinigingen kan zijn kalk (calcium en magnesium). De hoeveelheid kalk welke zichzelf in het mineraalwater bevindt, wordt uitgedrukt in de hardheid met het drinkwater. Afhankelijk over de hoeveelheid kalk is mineraalwater aangeduid ingeval hard mineraalwater vb. leidingwater (veel kalk), of zodra zacht drinkwater (gering kalk) vb. regenwater. De hardheid betreffende dit water wordt in België uitgedrukt in reeks graden Franse hardheid. Dit aantal graden hardheid geeft het aantal kalk in dit water aan: Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen website 11 over 43

34 Easy Mat Vloerbescherming Verdunning Acrylpolymeer beschermlaag. loze beschermlaag op basis over acrylpolymeren. Bijzonder slijtvast en antislip. Laat een matglans achter. Kan opgewreven worden betreffende ons (ultra) high speed machine doch ontvangt vervolgens meer glans. Easy Mat kan worden aangewend op al die waterbestendige harde vloeren teneinde ons afdoende beschermlaag aan te bezorgen. Easy Mat wordt betreffende name aangewend wegens bescherming aangaande linoleum, PVC, rubber etcetera in scholen, kantoren, gezondheidszorg etc. Eventueel antieke en/ofwel poreuze vloeren voorbehandelen met Sealer.

Voor schoonmaak ofwel verminderen met afval betreffende mogelijkheid op besmetting horen te handschoenen dragen. Die handschoenen behoren te tijdig worden verwisseld ( om een 15 minuten), in geval betreffende beschadiging ofwel zichtbare besmetting. Het kan zijn cruciaal dat de medewerker op een hoogte kan zijn met: de risico s met cytostatica een werkwijzen die aërosolvorming en verspreiding van besmetting bestrijden de instructies heeft op welke manier te handelen bij calamiteiten een goede persoonlijke hygiëne nastreeft handschoenen draagt Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen pagina 29 van 43

Prettig x1000ml/ds geparfumeerd, mild zuur. Bevat huidbeschermers en genoeg kalkbinders Ltr Reinigt streeploos, verminderd kalkzeep en huidvetaanslag en belemmerd x5Ltr/ds kalkopbouw. Mikro Sanitairreiniger Periodiek ml Periodiek reingingsmiddel ter verwijdering met kalk- en urinesteen. Veilig x750ml/ds toepasbaar op alle zuurbestendige oppervlakken. Verminderd gemakkelijk urinesteen, kalk- en roestaanslag. Bevat geen agressieve zuren. Mikro Vloerreiniger Laagschuimend ml Laagschuimend reinigingsmiddel wegens dit onderhouden van al die drinkwater x1000ml/ds bestendige vloeren. Reinigt zonder aantasting of residuvorming. Voor ons can 5Ltr geschikte dosering verder echt inzetbaar bij vloeren die voorzien bestaan betreffende een x5Ltr/ds acrylwaslaag. Mikro Vloerreiniger Ltr Schuimarm reinigingsmiddel voor dit onderhouden betreffende alle waterbestendige x5Ltr/ds vloeren. Reinigt zonder aantasting ofwel residuvorming. Bij een perfecte dosis verder juist inzetbaar bij vloeren welke voorzien zijn van ons acrylwaslaag. 3

10 3 REINIGINGSMIDDELEN Vloerreiniging en verzorging Vloerreinigers Mikro Vloerreiniger Laagschuimend ml Laagschuimend reinigingsmiddel wegens dit verzorging over al die mineraalwater x1000ml/ds bestendige vloeren. Reinigt buiten aantasting ofwel residuvorming. Voor ons passende hoeveelheid verder echt inzetbaar voor vloeren welke voorzien zijn met een acrylwaslaag. Mikro Vloerreiniger can 5Ltr Schuimarm reinigingsmiddel vanwege het onderhoud betreffende alle waterbestendige x5Ltr/ds vloeren. Reinigt zonder aantasting of residuvorming. Bij ons perfecte hoeveelheid tevens juist inzetbaar bij vloeren die voorzien bestaan over ons acrylwaslaag. MultiCleaner AC CLEANER can 10Ltr Sterke laagschuimende duurzaam emulgerende vloerreiniger speciaal ter verwijdering betreffende sterke verontreinigingen. Uitermate geschikt vanwege de reiniging betreffende garage- en fabriek vloeren. Doordat het product nauwelijks residu achterlaat, behouden al die tegels en vloeren hun gezonde kleur en wordt herbevuiling vermijden. Laat de vloer stroef na. Tana Anti-schuim Vermijdt schuimvorming ofwel vernietigt dit aanwezige schuim in een afval can 5Ltr watertank betreffende extractietoestellen, waterzuigers en schrobzuigautomaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *